Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

W Dzień Zaduszny - w Dzień Wspomnienia Wszystkich Zmarłych - gromadzimy się na wspólnych modlitwach za naszych zmarłych - i tak jak w dniu wcześniejszym: Uroczystości Wszystkich Świętych - nawiedzamy nasze cmentarze: modlimy się, palimy znicze, składamy kwiaty. W naszej Parafii gromadzimy się na

Mszach Św. o godz.: 7.00; 10.00; 11.15 - w Pogorzeli Wlk; 17.00.

Na wspólnych nabożeństwach wspominamy naszych zmarłych, ofiarę Eucharystyczną składamy za tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do Domu Ojca.

Zaduszki - tradycyjna nazwa katolickiego wspomnienia wiernych zmarłych. Przypada ono 2 listopada, po Uroczystości Wszystkich Świętych.
Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata, katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych.
W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy się w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Tego dnia istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci o tychże zmarłych. Tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnego zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach, wierzono bowiem, że ogrzeją one błąkające się po ziemi dusze.
Dawniej zwyczaj zakazywał tego dnia wykonywania niektórych czynności, aby nie skaleczyć, nie rozgnieść czy w inny sposób nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. Zakazane było: klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie.
Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odylion, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych — stąd nazwa "Zaduszki" — wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W XIII wieku ta tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele Katolickim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża.

Wiele elementów z tradycji Dnia Zadusznego zostało przeniesione na Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień ten jest wolny od pracy - łatwiej jest we wspólnotach parafialnych nawiedzić cmentarze, wznieść modlitwy, rodzinnie zgromadzić się wokół naszych bliskich zmarłych. Pozostańmy w Dniu Zadusznym w modlitewnej zadumie w intencji naszych zmarłych mino naszych obowiązków i pracy, którą wykonujemy.

 

 

 

Z galerii

Mądrości

Rz 11,19-24

11

19 Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony 20 Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! 21 Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. 22 Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. 23 A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24 Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury.