Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage}Posłowie Lewicy chcą by ocena z religii nie była umieszczana na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen - zapisali to w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W czwartek (21 stycznia 2010 r.) sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po pierwszym czytaniu projektu opowiedziała się za jego odrzuceniem.
Zgodnie ze nowelizowanym w 2007 r. przez ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, choć udział w zajęciach z religii lub etyki jest nieobowiązkowy, to stopień z tych przedmiotów jest wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

"Projekt ustawy dotyczy bardzo delikatnej materii, jaką jest umieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym, czyli na dokumencie państwowym. Proponujemy by ocena (...) była umieszcza na odrębnym świadectwie lub zaświadczeniu wystawianym przez instytucję kościelną" - mówił w czwartek na posiedzeniu komisji w imieniu posłów wnioskodawców Artur Ostrowski (Lewica). Przypomniał, że projekt złożono do laski marszałkowskiej dwa lata temu.

Argumentował, że lekcje religii nie są takimi samymi lekcjami jak lekcje innych przedmiotów nauczanych w szkole: programy nauczania religii i podręczniki są zatwierdzane przez władze kościelne, one też decydują, kto będzie w danej szkole uczył religii i oceniają czy robi to dobrze. Jak mówił Ostrowski, uczniowie na lekcjach religii oceniani są nie tylko z wiedzy, lecz też wiary i z zaangażowania religijnego.

Jego zdaniem, na lekcjach religii "dotykana jest ta sfera życia człowieka, której nie da się ocenić". "Nie można porównywać oceny z religii z oceną z żadnego innego przedmiotu, w tym z oceną z etyki" - zaznaczył.

Poseł Lewicy podkreślił, że Polska jest krajem świeckim i neutralnym światopoglądowo, stąd państwo polskie "nie może zachęcać lub odwodzić obywateli od aktywności religijnej". Tymczasem - jak mówił - tak się dzieje, gdyż średnia ocen na świadectwie szkolnym ma wpływ m.in. na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Przypomniał, że w ubiegłym roku Rzymski Trybunał Administracyjny orzekł, iż ocena z religii nie może być umieszczana na świadectwie szkolnym, ani wliczana do średniej ocen, gdyż to narusza laickość nauczania we włoskich szkołach.

Ostrowski dodał, że z konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską nie wynika, że ocena z religii ma być umieszczona na świadectwie szkolnym.

Sławomir Kłosowski (PiS), który złożył wniosek o odrzucenie projektu, zaznaczył, że robi to właśnie ze względu na delikatność materii, jakiej projekt dotyka. Jego zdaniem, również dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stopni z religii "zobowiązują do tego by podporządkować się tym wyrokom i nie tracić czasu na zbędne dyskusje".

W 1993 r. Trybunał, który na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Tadeusza Zielińskiego, badał sprawę umieszczania oceny z religii na świadectwie szkolnym uznał, że nie narusza to gwarancji wolności i wyznania. Z kolei w 2009 r. Trybunał orzekł, że wliczanie oceny z religii do średniej ocen na świadectwie jest zgodne z konstytucją. Rozpatrywał wówczas wniosek złożony dwa lata wcześniej przez posłów ówczesnego klubu LiD.

Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącym oceny z religii głosowało w czwartek 24 posłów, czworo było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Negatywne stanowisko wobec projektu zajął też rząd.

Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu. Podczas drugiego czytania posłowie nie będą musieli zgłaszać już wniosku o odrzucenie go, gdyż podczas trzeciego czytania głosowany będzie wniosek komisji o odrzucenie.

Żródło: http://wiadomosci.onet.pl/2115763,11,porazka_lewicy_-_ocena_z_religii_nie_zniknie,item.html

Z galerii

Mądrości

Jr 31,23-35

Obietnica dla Judy


23 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
«Będzie się jeszcze powtarzać to słowo
w ziemi judzkiej, w jej miastach,
gdy odmienię ich los:
"Niech ci Pan błogosławi, niwo sprawiedliwości,
święta góro!"
24 Zamieszkają w tej ziemi Juda
z wszystkimi swymi miastami,
rolnicy i hodowcy bydła.
25 Bo pokrzepię spragnionego,
a każdego, co łaknie, nasycę».
26 Przy tym się obudziłem i spojrzałem,
a sen mój był mi przyjemny12.

Odnowienie Izraela i Judy a odpowiedzialność osobista


27 «Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy
nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt13.
28 Tak samo jak czuwałem nad nimi,
by wyrywać i obalać,
burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście,
tak samo będę nad nimi czuwał,
by budować i sadzić14 - wyrocznia Pana.
29 15 W tych dniach nie będą już więcej mówić:
"Ojcowie jedli cierpkie jagody,
a synom zdrętwiały zęby",
30 lecz: "Każdy umrze za swoje własne grzechy;
każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody,
zdrętwieją zęby".

Nowe Przymierze


31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>
nowe przymierze.
32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej17.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
- wyrocznia Pana.
33 Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu18.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
"Poznajcie Pana!"
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie19 - wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Niezmienność losu Izraela


35 20 To mówi Pan,
który ustanowił słońce, by świeciło w dzień,
[nadał] prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy,
który spiętrza morze, tak że huczą jego bałwany,
imię Jego Pan Zastępów!