Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage}Logo wskazuje na trzeźwość i czujność, które symbolizuje kaganek ("Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!" – 1P 5, 8a). Płomień kaganka ma kształt krokusa, a rozchodzące się od niego światło tworzy serce. Dobrowolna abstynencja od alkoholu, wybierana z racji miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny, płonie i rozświetla mroki, przynosi nadzieję, wolność i wyzwolenie. Trzeźwość abstynencka jest darem serca dojrzałego człowieka. Znak jest w kształcie koła – figury doskonałej. Trzeźwość abstynencka prowadzi do wolności, do doskonałości chrześcijańskiej, czyli do świętości.

Każdy Polak, niezależnie od sprawowanej funkcji, piastowanej godności czy wykonywanego zawodu, może być apostołem trzeźwości. Wymaga to jednak odpowiedzialności i odwagi – mówi bp Tadeusz Bronakowski. Od 14 do 20 lutego odbędzie się w całej Polsce 43. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasło brzmi: "Abstynencja jest darem miłości".

Uświadomienie sobie odpowiedzialności za zbawienie sióstr i braci uzależnionych od alkoholu to jeden z głównych motywów Tygodnia Modlitw o Trzeźwość. – To wyjątkowy czas solidarnej modlitwy oraz refleksji nad wciąż aktualnymi i niezwykle bolesnymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu, które dotykają tak wielu Polaków, tak wiele polskich rodzin i poszczególnych grup społecznych – podkreśla przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Jak dodaje, to również zachęta do odpowiedzialnego zaangażowania "w wielkie dzieło troski o trzeźwość Polaków", w sposób szczególny zaś do budowania nowej obyczajowości poprzez odważne świadectwo abstynencji.

Kościół nie wymaga od osób dorosłych abstynencji od alkoholu. Każdy człowiek ma jednak moralny obowiązek życia w trzeźwości. Istotą cnoty trzeźwości – zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania – jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych.

– Abstynencja jest darem miłości. Jest bowiem świadomym i konkretnym działaniem dla dobra drugiego człowieka. Działaniem realizowanym według najpiękniejszej logiki bezinteresownego daru z samego siebie – wyjaśnia bp. Bronakowski. Dar abstynencji może złożyć każdy – jako wymowne i pouczające świadectwo, jako ekspiację za grzechy pijaństwa, jako znak solidarności oraz odpowiedzialności. – Trzeźwość to fundamentalna potrzeba narodu i społeczeństwa, to niezawodna gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju. Dlatego też potrzeba wielkiego zaangażowania całych wspólnot i społeczności w piękne dzieło dzielenia się świadectwem abstynencji – dodaje hierarcha.

Biskup Tadeusz Bronakowski podjął dobrowolną abstynencję, kiedy był nastolatkiem. Podkreśla, że abstynencja jest nieustannym ćwiczeniem duchowym, a zatem – dla niego konkretnie – wielką pomocą w stałej formacji kapłańskiej. – Przede wszystkim mam świadomość, że nigdy nie naraziłem godności kapłaństwa i Kościoła przez niewłaściwe zachowanie spowodowane nadużyciem alkoholu. Ta świadomość pozwala na pewniejszą i lepszą posługę w dziedzinie apostolstwa trzeźwości, które wymaga autentycznych postaw. Pozwala bardziej zdecydowanie wspierać innych na drodze ku podjęciu takich postanowień – mówił w wywiadzie dla "Eleuterii", pisma ruchu abstynenckiego Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu organizuje się we wszystkich kościołach od ostatniej niedzieli przed okresem Wielkiego Postu do soboty włącznie przed I Niedzielą Wielkiego Postu. Jest to czas refleksji nad trzeźwym, a zarazem radosnym i wolnym od nałogów życiem oraz czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Źródło: http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=12233

 

Z galerii

Mądrości

Hbr 8,7-13

8

Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze].
Albowiem ganiąc ich, zapowiada2:
Oto nadchodzą dni, mówi Pan,
a zawrę z domem Izraela
i z domem Judy przymierze nowe.
Nie takie jednak przymierze,
jakie zawarłem z ich ojcami,
w dniu, gdym ich wziął za rękę,
by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej.
Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
w owych dniach, mówi Pan.
Dam prawo moje w ich myśli,
a na sercach ich wypiszę je,
i będę im Bogiem,
a oni będą Mi ludem.
11 I nikt nie będzie uczył swojego rodaka
ani nikt swego brata, mówiąc:
Poznaj Pana!
Bo wszyscy Mnie poznają,
od małego aż do wielkiego.
12 Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością
i nie wspomnę więcej na ich grzechy.
13 Ponieważ zaś mówi o nowym3, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.