Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage}1. Pokój wam!. Tymi słowami zmartwychwstały Chrystus pozdrowił swoich uczniów w Wieczerniku. W tym dniu uroczystym, który Pan uczynił, pozdrawiam Was i ja, Drodzy Diecezjanie, słowami Zmartwychwstałego: Pokój wam!. W tych słowach streszcza się Jego orędzie. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi całej ludzkości pokój. Oto Dobra Nowina Wielkiej Nocy. Pokój, który przyniósł Jezus na świat, jest owocem zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Pokój, którego doświadczamy, jest wielkim darem Pana oraz źródłem miłości  i miłosierdzia. Dar Chrystusowego pokoju niesie pojednanie człowieka z Bogiem, z samym sobą, bliźnim oraz z całym światem. Aby ten dar otrzymać, trzeba jeszcze bardziej uwierzyć  w Zmartwychwstałego Pana. Tylko Chrystus może nadać kierunek naszemu życiu. Tylko Chrystus może napełnić nas nadzieją na przyszłość. On pragnie, byśmy byli świadkami Jego zmartwychwstania i budowniczymi pokoju.
2. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Świadkami Zmartwychwstania były niewiasty jerozolimskie oraz Apostołowie, którzy ujrzeli pusty grób i brali udział w chrystofaniach. Umocnieni pokojem Zmartwychwstałego Chrystusa dali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, niosąc orędzie pokoju, miłości i miłosierdzia aż po krańce ziemi. Sam św. Piotr to potwierdza: A my jesteśmy świadkami wszystkiego. Świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa byli także ci, którzy przyjęli orędzie wielkanocne i przekazywali je z pokolenia na pokolenie. Niektórzy świadczyli o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym aż do przelania krwi. To świadectwo niewiast jerozolimskich, Apostołów oraz braci i sióstr wszystkich stuleci my przyjmujemy z wiarą. Nasza wiara zbudowana jest na fundamencie tych pierwszych świadków Zmartwychwstałego Chrystusa i uczy nas, że w naszym życiu śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, ponieważ naszą nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.       

3. Dzisiejszy świat potrzebuje Chrystusa, Jego Ewangelii, Jego obecności, porządku wypływającego z Jego przykazania miłości, ażeby cieszyć się pokojem. Jesteśmy wezwani do dawania w naszych środowiskach świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie, który jest obecny w Eucharystii. Dawać świadectwo, to żyć w łasce uświęcającej, często uczestniczyć we Mszy Świętej i adorować Najświętszy Sakrament. To powtarzać za pierwszymi chrześcijanami: Nie możemy żyć bez Eucharystii. Zachęcam Was w ten dzień, który Pan uczynił, abyście pośród różnych zajęć codziennego życia naśladowali uczniów zmierzających do Emaus. Słowami Apostołów: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił  zapraszajcie Jezusa Zmartwychwstałego, który objawia się przy łamaniu chleba. Umacniajcie się Chlebem eucharystycznym i z niego czerpcie siłę, by w dzisiejszym świecie dać świadectwo wierze oraz miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem, jakie przeżywacie w czasie każdej Mszy Świętej, przemienia Was w nowych ludzi, bardziej radosnych i miłujących się. Przeżywamy te święta w Roku Kapłańskim, uświadamiajmy więc jeszcze bardziej, że nie byłoby Eucharystii bez posługi kapłanów. Dlatego też posługę kapłanów otaczajcie modlitwą, życzliwością oraz wypraszajcie nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. Siostry i Bracia w Zmartwychwstałym Panu! Na święta Wielkiej Nocy życzę odwagi, pokoju i radości, jakie daje spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, żywym oraz prawdziwym w każdej Mszy Świętej. Niech przez celebrowanie pamiątki naszego zbawienia wzmacnia się w nas nadzieja Zmartwychwstania i trwa w naszych rodzinach oraz w sercu każdego z nas. Idźcie w przyszłość z Chrystusem Zmartwychwstałym, stając się Jego świadkami.


+ Jerzy Mazur SVD
     Biskup Ełcki

Z galerii

Mądrości

Rz 14,17-23

14

17 Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. 19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. 20 Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. 21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi .
22 4 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. 23 Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.