Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage}Ordynariusz wojskowy bp Tadeusz Płoski zginął podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Miał przewodniczyć Mszy św. na polskim cmentarzu wojskowym w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Był pierwszym kapelanem wojskowym, który ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Miał 54 lata.
Tadeusz Płoski urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc do funkcję sędziego diecezjalnego tegoż Sądu.
W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym "Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych" i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku - szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.
W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W 1994 roku - jako pierwszy z kapelanów wojskowych - ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie.
W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu – w 2000 roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku - dziekanem Biura Ochrony Rządu.
Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego "Nasza Służba". 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.
W latach 1996 - 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku wykładał prawo wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok - generał brygady; 2006 rok – generał dywizji.
10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.
16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie w dniu 26 listopada 2004 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. W dniu 9 marca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy.
W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; był także członkiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego.
Biskup Polowy otrzymał 8 maja 2006 roku, Order św. Stanisława
W dniu 10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.
19 października 2006 roku, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został wybrany członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski. Tego też dnia uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego w Polsce została włączona Służba Celna Rzeczpospolitej Polskiej.
23 listopada 2006 roku uchwałą 338. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Straż Ochrony Kolei została włączona do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego.
Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa Tadeusza Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.
6 marca 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski uchwałą 343 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Będąc wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim opublikował ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych; uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą poświęconych zagadnieniom prawa i duszpasterstwa wojskowego.
11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr. Tadeuszowi Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbytym kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji "Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego" (Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.
Biskup polowy został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", portugalskim odznaczenie "Bem Merecer" Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych.
3 grudnia 2008 roku został uhonorowany godnością Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego, zaś 8 grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego.
21 lutego 2010 roku został odznaczony Srebrym Medalem Senatu RP "w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla budowy autentycznego ruchu harcerskiego w szczególności w ramach Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy".
W niedzielę 21 marca 2010 r. w kościele parafialnym w Bemowie Piskim Ks.Bp udzielił Sakramentu bierzmowania także młodzieży z naszej parafii - M.B. Częstochowskiej. Było to nasze ostatnie z nim spotkanie - niech dobry Bóg obdarzy Go życiem wiecznym, wpisze do Księgi Zmartwychwstania.

Źródło: http://ekai.pl/wydarzenia/x27741/zginal-bp-tadeusz-ploski/

Z galerii

Mądrości

Lepiej się samemu zawieść

Lepiej się samemu zawieść na swoich przyjaciołach, aniżeli ich zawieść.

Joann Wolfgang Goethe