Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

Umiłowany Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie !!!

W pierwszych słowach przesyłam całej Waszej rodzinie parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia tym serdeczniejsze, że już wkrótce przybędę do Was, aby z Wami uwielbiać wielką Miłość Boga, która przyszła do nas w Osobie Chrystusa Zbawiciela, aby być z nami i z nami pozostać. Sam Jezus nas zapewnił, że: "...Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne..." / J 3,16 /.

Największe i najpiękniejsze nawet Dary można przyjąć i wykorzystać, a można także odrzucić i zmarnować. Życie waszej wspólnoty parafialnej świadczy o tym, żeście tych darów nie zatracili, a sam Bóg wasz trud nie tylko przyjął, ale i pobłogosławił!!

Odpowiedzialność za parafię pobudziła Waszego Ks. Proboszcza i wielu wiernych, do przygotowania Misji, ale powinna pobudzić także pozostałych, abyśmy wszyscy, jak jedna rodzina, przyjęli łaskę odpuszczenia grzechów i okazali Bogu należną cześć, uwielbienie i wdzięczność.

Misje Parafialne, to nie jakaś nowa dodatkowa uroczystość, to nawet nie Dni Skupienia, czy Rekolekcje, ale to wydarzenie zbawcze, to działanie samego Jezusa, który, po dokładnie 13 latach od ostatnich misji, w te dni nawiedza Waszą parafię, aby każdego na nowo zbawić. Misje są najskuteczniejszym środkiem odnowy życia religijnego i moralnego, tak pojedynczego człowieka, jak całych środowisk, w których żyjemy. Z tej racji Misje ogarniają wszystkich ludzi, wszystkie grupy i stany społeczności parafialnej: dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież na wszystkich poziomach edukacji, aż po studiujących akademików, ojców i matki, mężczyzn i kobiety, starszych, szczególnie chorych, osoby samotne, młodych małżonków, rodziców i całe rodziny, a także naszych drogich zmarłych.

 

Misje chcą przede wszystkim przeniknąć głębię osobowości, umocnić władze duchowe człowieka: serce, wolę, rozum, dlatego odnoszą się do każdego z Was zapraszając wszystkich: i tę cząstkę wierną, praktykującą, zgromadzoną przy Chrystusie, wokół Jego ołtarza i Jego kapłanów, którą stanowicie właśnie Wy, drodzy Bracia i Siostry, ale także tę grupę parafian obojętnych, nierzadko zbuntowanych, skrzywdzonych, nieszczęśliwych... Jakkolwiek toczy się ich życie, zawsze pozostają przecież naszymi krewnymi, czy przyjaciółmi, naszymi bliskimi, braćmi czy siostrami. Oni nie są gorsi, nie mogą być zostawieni sami sobie, przeciwnie, to my mamy przecież nakaz dbać nie tylko o swoje zbawienie, ale zanieść i dać odczuć zbawienie także innym.

Istotnym warunkiem powodzenia Misji jest wasza CZYNNA WSPÓŁPRACA z Waszym Ks. Proboszczem i Misjonarzem. Wy jako "misjonarze w domu" przygotujcie już teraz siebie osobiście i otoczenie przez modlitwę, post, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia. Zainteresujcie Misjami innych, mówcie o nich w swoich środowiskach, docierajcie do tych, którzy są z dala od Kościoła i od sakramentów. Taka postawa jest kluczem do powodzenia każdych Misji! Wola Chrystusa Pana: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam..." oraz " Mam także inne owce... nie z tej owczarni. I je muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu Mego", muszą stać się programem i pragnieniem serca każdego z nas !!!

Celem Misji jest ponowne opowiedzenie się za Chrystusem, wybranie Chrystusa Jedynym moim Panem i Zbawicielem, a drogą mego życia droga Ewangelii Chrystusowej i Wiary Świętej w Kościele Katolickim. Tego ponowienia dokona każdy parafianin, każda Rodzina, a przez to cała Parafia. Przez oddanie się wszystkich pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa – Miłosiernego Zbawiciela, staniemy się jednym sercem, bijącym dla wspólnoty parafii i całego Kościoła. Widocznym znakiem i sprawdzianem Misji będzie to, jak udało się Waszą wspólnotę uaktywnić i przekształcić we wspólnotę misyjną, o nowym duchu i czynie apostolskim.

Przez 7 dni misyjnych będę głosić Wam Słowo Boże – centralną prawdą Radosnej Nowiny: "Bóg Jest Miłością", Bóg jest Miłością w Sobie samym i dla nas. Jezus Chrystus ukrzyżowany za nas, ze swoim Boskim Sercem, otwartym włócznią, jest najbardziej wzruszającym objawieniem Miłości Ojca, wobec nas: "tak Bóg umiłował świat, że Syna swego... nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał..". W Nim ukazał Baranka, " który gładzi grzechy świata...", biorąc je od nas na siebie. Żadne słowo, nawet objawiające Słowo Boga, nie było zdolne bardziej ukazać prawdy o Bożej miłości do człowieka, niż przebite Serce Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła krew i woda. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje je słowem i gestem, jako symbol swej Miłości i przedmiot czci mówiąc do Tomasza: "Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym... Błogosławieni, którzy ... uwierzyli". / J 20, 27nn /.

Ze słuchania rodzi się wiara, zatem słuchanie Słowa Bożego, pobudza w nas życie wiary, ta wyraża się w Sakramentach, czyli znakach Bożej w nas obecności. Nawrócenie, następnie świadomy i upragniony Sakrament Pojednania, przystąpienie do stołu Eucharystii, umacnia nas mocą Ducha Świętego, na dalsze życie i Apostolskie działanie. To wszystko stanowi Zbawienie człowieka, a pochodzi z jedynego źródła: Miłosiernego Serca Zbawiciela. Jak dobrze się składa, że to Miłosierdzie Boże – największy przymiot Boga – było już w waszej parafii i całej diecezji ełckiej bogato rozważane i rozmyślane.

Nasze przepowiadanie misyjne i szafarstwo Sakramentami Świętymi, ubogacamy nabożeństwami i uroczystościami misyjnymi. I tak: w poniedziałek zapraszam na NAUKI STANOWE dorosłych parafian – rodziców. .

We wtorek rano gromadzimy chorych, cierpiących, starszych na nabożeństwo Sakramentu Namaszczenia, a wieczorem procesja ze świecami na cmentarz i modlitwa za naszych bliskich zmarłych.

W środę odprawiane będzie - istotne dla całych misji - Nabożeństwo Przebłagania Boga za grzechy parafii i pojednania w całej Wspólnocie parafialnej. Dlatego nie dzielimy już ludzi na grupy i stany, ale przybywamy wszyscy całymi rodzinami w komplecie na to swoiste Nabożeństwo.

W czwartek przypada Uroczystość Odpustowa ku czci MB Częstochowskiej. Będzie to dzień, w którym zawierzymy Maryi naszą parafię, nasze rodziny i nas samych.

Piątek to dzień szczególny, procesja z Krzyżem DROGAMI parafii, instalacja Krzyża na Jemu należnym miejscu i publiczne Wyznanie Wiary przy Krzyżu. Przyniesiemy nasze Krzyże dla świadectwa wierze i dla poświęcenia siebie Jezusowi pod opiekę.

W sobotę – odnawiamy ślubowania Małżeńskie i udzielamy błogosławieństwa dla wszystkich Małżeństw i Rodzin. Zapraszamy także w południe do Jezusa malutkie dzieci: noworodki, niemowlaki i przedszkolaki wraz ze swoimi młodymi przecież Ojcami i Matkami, na błogosławieństwo dla ich nowego, świętego stanu i powołania.

Jako, że sobota jest dniem zakończenia MISJI ŚW. Dlatego jest to dzień Komunii św. Generalnej Rodzin, przyjęcia łaski, oraz specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego i z Odpustem.

Mam nadzieję, że te misyjne dni, ich charakter i nabożeństwa, pomogą Wam wszystkim odkryć wartość i piękno swojej wiary i powołania, a także przywrócą każdemu jego godność i swoje miejsce we wspólnocie, w rodzinie i w parafii.

Daj Boże, aby Misje wydały godny owoc, który przecież jest właściwym świadectwem nawrócenia i życia z Bogiem. Łatwo go rozpoznać, gdyż:

  • przemienia on pobożność prywatną, w gorliwość apostolską;
  • śpiącą społeczność budzi do aktywnego duszpasterstwa;
  • zamkniętą w sobie parafię natchnie do odpowiedzialności za życie i losy Kościoła;
  • upowszechnia i ożywia nabożeństwa:
    1. I piątku, ze spowiedzią i komunią św. wynagradzającą Boskiemu Sercu Zbawiciela
    2. I czwartku, z Godziną św. i modlitwą za powołania,
    3. I soboty miesiąca z Różańcem, jako zadośćuczynieniem za grzechy innych.

Owoc Ducha Świętego to także większa liczba i gorliwsza modlitwa i działalność: kół Żywego Różańca, Ministrantów, Apostolstwa Trzeźwości, i wszelkich grup modlitewnych i apostolskich, w tym także charytatywnych. To należy do istoty Misji i do istoty nawrócenia: stać się jak Jezus wobec Boga i jak Brat wobec innych.

Kim są Pallotyni z pewnością wiecie dobrze. Nie jeden raz mieliście możliwość gościć u siebie pallotynów. Zgromadzenie nasze doznało wielkiej łaski bo przez ponad sto lat na polskiej ziemi wydało polskich błogosławionych męczenników

Ojciec Święty Jan Paweł II, w liczbie 108 polskich męczenników czasu wojny i niewoli, beatyfikował dwóch Księży Pallotynów: Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka, męczenników za wiarę i służbę Ojczyźnie. To wielkie wyróżnienie i łaska, a dla nas pomoc, ale też zobowiązanie, by tego daru, nie zmarnować, nie zniszczyć, nie zbezcześcić.

W tym duchu przybędę do Waszej parafii, prosząc Jasnogórską Panią i Świętych Patronów Waszych: Brunona i Wojciecha o orędownictwo i wspomożenie. Cieszę się na to Misyjne spotkanie.

Módlcie się w naszej intencji, jak i my (całe Zgromadzenie) o Was pamiętamy w naszych modlitwach i ofiarach kapłańskich

"Szczęść Boże" w przygotowaniu przedmisyjnym i Waszym życiu osobistym! Do bliskiego zobaczenia.

Wasz Misjonarz – o. Wojciech SAC

Z galerii

Mądrości

By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu

By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.

Arystoteles

Podobne artykuły