Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage} Jan Paweł II: "proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazji , nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej" (Evangelium Vitae nr 85).

Dzień Świętości Życia to odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do "budzenia sumień w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".

Dzień Świętości Życia jest obchodzony w Kościele także jako uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice "Evangelium vitae".

 

Obchody tego dnia są impulsem do inicjowania i przypominania akcji na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest do tego internet. Przykładem jest kończąca się dziś 9-dniowa nowenna w intencji dziecka nienarodzonego w ramach akcji "Uratuj świętego", wspieranej przez znanych artystów i dziennikarzy. Więcej na stronie: www.uratujswietego.pl

O kolejnej inicjatywie dowiadujemy się za pośrednictwem strony: www.stopaborcji.pl, na której można pobrać formularz do zbierania podpisów pod społecznym projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Jej autorzy przypominają, że w roku 2009 legalnie zabito w polskich szpitalach 538 dzieci. 510 z nich z powodu podejrzenia o to, że są chore. Liczba legalnych aborcji od lat wzrasta. Coraz większy odsetek stanowią aborcje eugeniczne – eliminacja dzieci chorych. Projekt jest aktem prawnym, autorstwa mec. Ludwika Skurzaka, do 20 kwietnia Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma czas na zebranie 100 tys. podpisów. Zbiórki podpisów pod kościołami ogłosiły m.in. diecezja tarnowska i radomska.

O ochronę życia poczętego walczą także farmaceuci. Na stronie www.sumienie–farm.pl można wyrazić swoje poparcie dla ich starań o prawo klauzuli sumienia i odmowy promocji i sprzedaży środków "niszczących płodność i ludzkie życie u jego początku". Dziś są często szykanowani i zmuszani do postępowania wbrew sumieniu.

Tradycyjnie już w wielu miastach całego kraju odbędą się Marsze dla Życia – 25 lub 26 marca – każdy z własnym hasłem i intencją: obrony życia poczętego, rodziny, z prośbą o cud poczęcia dla małżonków borykających się z trudnościami z płodnością.

Marsze połączone są z nabożeństwami, adoracją Najświętszego Sakramentu, a także festynami dla całych rodzin. W Zielonej Górze Festiwal Życia odbywa się od 6 lat. W czasie jego trwania jest możliwość oddania krwi w specjalnym ambulansie oraz złożenia oświadczenia woli na pobranie organów do przeszczepów.

Marsze dla Życia propagują także ideę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na zakończenie marszu sprawowana jest zwykle Msza św. podczas której można podjąć duchową adopcję – codzienną modlitwę w intencji dziecka poczętego i jego rodziców przez 9 miesięcy, czyli tyle ile trwa ciąża. Dodatkowo, np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej od 9 marca do 26 maja prowadzi zbiórkę pieluch jednorazowych i wielorazowych, aby później przekazać je do domów samotnej matki z terenu diecezji.

Przygotowanie do Marszu dla Życia w Legnicy jest połączone z kampanią "40 Days for Life"  – "40 dni dla życia". Od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w wyznaczonych parafiach dekanatów legnickich odbywać się będą nabożeństwa eucharystyczne w intencji poczętych dzieci i ich matek. W ten sposób Legnica, jako jedyne miasto w Polsce i 244 miasto na świecie, dołączy do pokojowego wystąpienia przeciw aborcji.

Dla ochrony najbardziej bezbronnych powstało 5 lat temu pierwsze "Okno Życia" w Krakowie. To miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Dziś w całym kraju jest 40 takich miejsc, a ich otwarcie ma najczęściej miejsce właśnie 25 marca.

Większością Okien opiekują się zakonnice: m.in. nazaretanki, służebniczki, elżbietanki, boromeuszki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Nieliczne z okien działają przy szpitalach – np. w Łodzi przy Szpitalu Miejskim im. Rydygiera oraz w Starachowicach przy Szpitalu Miejskim lub przy domach samotnej matki jak np. w Gdańsku czy Rzeszowie.

Okna życia funkcjonują też od 10 lat w Niemczech. W tym czasie uratowanych zostało około 500 noworodków. Powstają też na Ukrainie (m.in. we Lwowie).

W Dniach poświęconych życiu nie zapomina się też o małżeństwach borykających się z niepłodnością. Do modlitwy w ich intencji zachęcają m.in. księża marianie z sanktuarium w Licheniu. Od grudnia 2010 roku działa tam poradnia naprotechnologii. Jej zadaniem jest niesienie pomocy parom małżeńskim, które bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka. Poradnia znajduje się w budynku Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (LCPRiOU), tuż przy golgocie.

Specjalistyczną przychodnię "Macierzyństwo i życie", oferującą możliwość leczenia ginekologicznego zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, według zasad naprotechnologii, otwarto też w ubiegłym roku w Lublinie. W Dzień Świętości Życia ośrodek poświęcił wówczas abp Józef Życiński.

Żródło: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x39815/dzien-swietosci-zycia/?page=1

Z galerii

Mądrości

Przyjaciele są jak struny cytry

Przyjaciele są jak struny cytry, które jeżeli są wszystkie ze sobą zestrojone, wydają przy uderzeniu przepiękną muzykę.

Św. Jan Chryzostom